Bulmaca

Sevgili öğrenciler  bulmacayı çözmeniz, çözemediğiniz soruları bloğa yazmanız ve bu soruların cevabını bilen öğrenciler tarafından cevaplanması gerekmektedir.


1 . Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karar bağlandığı, üst düzey devlet görevlilerinden oluşan üst kurul.

 2. Osmanlı Devleti’nin yeni fethettiği yerlerdeki halkın gönlünü kazanarak hakimiyet sahasını genişletmeyi hedefleyen hoşgörüye dayanan politikası.

 3. Osmanlı Devleti’nin yeni fethettiği yerlere Türk ailelerini yerleştirerek ve kısa sürede devlet teşkilatlanmasını oluşturarak o bölgeyi Türkleşmeyi hedefleyen yerleşme politikası.

 4. Orta Çağda Avrupa’da toprak sahiplerinin topraklarında çalışan köylüleri yönetmesi sonucu ortaya çıkmış yerel yönetim tarzıdır.

 5. Osmanlı Devleti’nde; 17, 18. ve 19. yy’ larda yapılmış olan yenilik ve düzenlemeler.

 6. Osmanlı Devleti’nde küçük yaştaki Hristiyan çocukların Türk aileleri yanında ve sarayda eğitilmesi sonucunda devlet hizmetine alınmasını sağlayan sistem.

 7. 11 ve 13.yy’larda Hristiyanların kendileri kutsal sayılan yerleri Müslümanların ellerinden almak , Türkleri Anadolu’dan atmak ve doğunun zenginliklerini ele geçirmek için düzenledikleri seferler.

 8. Anadolu Selçuklularında; doğudan gelen Türk boylarının yerleştirildiği Bizans boyuna verilen ad.

 

 


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !